LETÁK PRO STŘELKU

Po dvou měsících jsem měla opět možnost spolupracovat s královédvorskou Charitou. Vzešel z toho fungl nový leták pro jejich nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, který se od září bude distribuovat v místních školách.